Market news
  Issuers
  News categories
  Search
  ICEX Web
  Íslensk útgáfa
    
Issuers > Latest news > News of date > News between dates
Printable version
SAMS
Samson eignarhaldsfélag - 6 mánaða uppgjör 2006   25.8.2006 16:47:24
News categories: Corporate results   Bonds news      Íslenska
 Lykiltölur.doc
 Samson 06 2006.pdf
 Samson 2Q 2006.pdf
Félagið er fjárfestingarfélag og er tilgangur þess almenn fjárfestingarstarfsemi og skyldur rekstur

Félagið er fjárfestingarfélag og er tilgangur þess almenn fjárfestingarstarfsemi og skyldur rekstur.  Tilgangi félagsins var breytt þann 29. júní 2006, en áður hafði hann verið takmarkaður við eignarhald á hlutafé í Landsbanka Íslands hf.

 

Félagið fjárfesti á tímabilinu í hlutafé í Landsbanka Íslands hf. að nafnverði 132 m.kr. sem keypt var á 2.986 m.kr.  Eignarhlutinn var 4.559 m.kr. að nafnverði í júnílok og nam hann 41,37% af heildarhlutafé bankans.  Markaðsverð eignarhlutans, sem bókfærður er á 56.575 m.kr., nam 92.093 m.kr. í júnílok.  Gengi hlutafjár í Landsbanka Íslands hf. hefur hækkað frá júnílokum og er nú um 24,5 en það var 20,2 í júnílok.

 

Eftir að tilgangi félagsins var breytt tók það þátt í hlutafjáraukningu í Samson Properties ehf. og nam kaupverð hlutafjárins samtals 3.703 m.kr.  Samson Properties ehf. er eftir aukninguna í meirihlutaeigu félagsins.  Samson Properities ehf. er fasteignafélag sem sérhæfir sig í rekstri, þróun og fjárfestingum í fasteignum og fasteignatengdum verkefnum í Evrópu.

 

Hagnaður félagsins á tímabilinu nam 12.184 m.kr. samanborið við 4.477 m.kr. á sama tímabili síðasta árs. Beitt er hlutdeildaraðferð við að gera grein fyrir eignarhluta félagsins í Landsbanka Íslands hf.

 

Bókfært eigið fé í júnílok nam 26.562 m.kr. samkvæmt efnahagsreikningi og hefur hækkað um 85% frá árslokum 2005.  Ef eignarhlutur félagsins í Landsbanka Íslands hf. væri færður til eignar á markaðsverði væri eigið fé félagsins 55.687 m.kr. að teknu tilliti til tekjuskattsáhrifa.  Arðsemi eigin fjár á tímabilinu var 170% þegar miðað er við hagnað samkvæmt rekstrarreikningi. 

 

Helstu stærðir úr rekstri og efnahag félagsins eru eftirfarandi (fjárhæðir eru í milljónum króna): Sjá viðhengi

 

 


Back