Markaðsfréttir
  Útgefendur
  Fréttaflokkar
  Leit
  Vefur Kauphallar
  English version
    
Fyrirtækjalisti > Nýjustu fréttir > Fréttir á ákveðnum degi > Fréttir frá tímabili
Prentvæn útgáfa
IAV
Íslenskir aðalverktakar - Ársuppgjör 2006   29.3.2007 10:37:19
Flokkur: Afkomufréttir   Skuldabréfafréttir      Íslenska
 Íslenskir aðalverktakar - 12 2006.pdf
Hagnaður af rekstri ÍAV hf

Hagnaður af rekstri ÍAV hf. árið 2006 að teknu tilliti til skatta nam 532 milljónum króna.

 

EBITDA  1.163 m.kr. og veltufé frá rekstri 908 m.kr.

 

Helstu tölur úr ársreikningi 2006   ( í þús. kr. )

 

                                                                                  Samstæða

 

 

2006

2005

2004

2003

2002

 

 

 

 

 

 

 

Rekstrarreikningur

Rekstrartekjur

13.339.367

10.498.760

8.749.374

7.747.462

7.947.227

Rekstrargjöld

(12.176.256)

(9.240.258)

(7.932.674)

(7.115.869)

(7.425.333)

Hagnaður fyrir afskriftir

1.163.111

1.258.502

816.700

631.593

521.894

Afskriftir

(273.904)

(278.940)

(275.954)

(317.163)

(300.650)

Hagnaður fyrir fjármunatekjur

og (fjármagnsgjöld)

889.207

979.562

540.746

314.430

221.244

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)

(232.408)

(90.744)

(116.206)

463.478

36.224

Hagnaður fyrir áhrifa hlutdeildarfélaga

656.799

888.818

424.540

777.908

257.468

Hagnaður af rekstri hlutdeildarfélags

0

0

0

17.707

89.358

Hagnaður fyrir skatta

656.799

888.818

424.540

795.615

346.826

Reiknaður tekju- og eignarskattur

(124.421)

(160.113)

(72.921)

(133.419)

(76.127)

Hagnaður ársins

532.378

728.705

351.619

662.196

270.699

 

 Efnahagsreikningur

Eignir:

 

 

 

 

 

Fastafjármunir

1.387.428

3.092.204

1.711.239

6.110.006

3.601.463

Veltufjármunir

7.257.874

5.563.610

6.807.466

6.928.829

5.227.996

Eignir alls

8.645.302

8.655.814

8.518.705

13.038.835

8.829.459

Eigið fé:

 

 

 

 

 

Eigið fé samtals

2.640.525

2.862.910

3.124.204

7.010.591

3.309.063

Skuldir:

 

 

 

 

 

Skuldbindingar

594.977

512.450

434.300

1.106.893

327.029

Langtímaskuldir

1.803.772

1.703.048

2.926.533

3.612.244

2.380.214

Skammtímaskuldir

3.606.027

3.577.407

2.033.668

1.309.107

2.813.153

Skuldir samtals

6.004.776

5.792.905

5.394.501

6.028.244

5.520.396

Skuldir og eigið fé samtals

8.645.301

8.655.815

8.518.705

13.038.835

8.829.459

 

 Kennitölur

Veltufé frá rekstri

908.297

1.199.516

566.985

507.517

551.472

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

489.032

546.276

1.064.909

1.841.819

(421.730)

Fjárfestingar í fastafjármunum

207.925

1.683.694

424.667

(1.409.388)

251.680

Veltufjárhlutfall

2,01

1,56

3,35

5,29

1,86

Eiginfjárhlutfall

30,5%

33,1%

36,7%

53,8%

37,5%

Innra virði

1,99

2,16

2,36

5,30

2,50

Afkoma á hverja krónu nafnverðs

0,40

0,55

0,27

0,50

0,20

Ávöxtun eigin fjár

18,1%

24,6%

6,5%

19,8%

8,8%

Meðalfjöldi starfsmanna

554

448

458

496

484

 

 

 

Á stjórnarfundi Íslenskra aðalverktaka hf. þann 28. mars 2007 var ársreikningur fyrir árið 2006 staðfestur.  Ársreikningur Íslenskra aðalverktaka hf. hefur að geyma samstæðureikning félagsins og dótturfélaga þess.

 

Rekstur á árinu 2006

Rekstrartekjur samstæðu Íslenskra aðalverktaka hf. námu 13.339 milljónum króna á árinu 2006.  Hagnaður fyrir fjármagnsliði, skatta og afskriftir (EBITDA) var 1.163 milljónir króna. 

 

Afskriftir ársins námu 274 milljónir króna.  Hagnaður fyrir fjármagnsliði og skatta nam 889 milljónum króna á árinu.  Hagnaður félagsins fyrir skatta, að teknu tilliti til fjármagnsliða nam 657 milljónum króna, en fjármagnsliðir voru nettó neikvæðir um 232 milljónir króna.  Að teknu tilliti til reiknaðra skatta nam hagnaður félagsins 532 milljónum króna á árinu 2006.

 

Efnahagur

Heildareignir Íslenskra aðalverktaka hf. og dótturfélaga námu 8.645 milljónum króna í lok desember  2006.  Heildarskuldir samstæðunnar voru 6.004 milljónir króna og bókfært eigið fé þann 31. desember 2006 var 2.640 milljónir króna.  Eiginfjárhlutfall var því 31%. 

 

Sjóðstreymi

Veltufé samstæðu Íslenskra aðalverktaka hf. frá rekstri á árinu 2006 var 908 milljónir króna.

 

Handbært fé í lok desember 2006 var 322 milljónir króna og veltufjárhlutfall var 2,01.

 

Starfsemi ÍAV árið 2006 / framtíðarhorfur

Nokkur samdráttur var í íbúðarbyggingum félagsins á árinu 2006, en sala íbúðarhúsnæðis gekk áfram vel.  Tekjur félagsins jukust um 27% á milli ára og gert er ráð fyrir áframhaldandi vexti á starfsemi félagsins.

 

Vel gekk að afla félaginu nýrra verkefna á árinu 2006 auk þess sem áfram var haldið með verkefni frá fyrra ári.  Verkefnastaða félagsins er góð. 

 

Veruleg tækifæri eru til áframhaldandi sóknar fyrir félagið, bæði hvað varðar fjölþættingu í rekstri og aukinna umsvif í núverandi starfsemi.  Byggingalóðir sem félagið hefur yfir að ráða eiga eftir að skapa félaginu áhugaverð verkefni á næstu árum.  Stærsta einstaka verkefni félagsins um þessar mundir er bygging Tónlistar- og ráðstefnuhúss við Reykjavíkurhöfn, en uppbyggingin á tónlistarhúsinu og tengdum mannvirkjum er einhver umfangmesta uppbygging sem átt hefur sér stað hér á landi.  Auk framangreindra verkefna vann ÍAV að mörgum öðrum spennandi verkefnum á árinu 2006, má þar nefna stækkun Lagafossvirkjunar, skrifstofubyggingu við Borgartún 26, bygging 14 hæða nýbyggingar við Grandhótel, byggingu Háskólatorgs við Háskóla Íslands auk fjölda íbúðarbygginga og annarra verkefna. 

 

Nýlega hefur félagið gengið frá verksamningum um byggingu 2. áfanga Skuggahverfis fyrir 101 Skuggahverfi ehf.  ásamt því að semja við Eignarhaldsfélagið Mörkin ehf. / Nýsi hf. um fullnaðarfrágang tæplega 80 íbúða fjölbýlishúss við Suðurlandsbraut 58-62.

 

Hjá Íslenskum aðalverktökum hf. og dótturfélögum þess störfuðu að meðaltali  554 starfsmenn á árinu 2006 auk starfsmanna undirverktaka sem skipta hundruðum.

 

 


Til baka