Markaðsfréttir
  Útgefendur
  Fréttaflokkar
  Leit
  Vefur Kauphallar
  English version
    
Fyrirtækjalisti > Nýjustu fréttir > Fréttir á ákveðnum degi > Fréttir frá tímabili
Prentvæn útgáfa
OPKF
Opin Kerfi Group - 6 mánaða uppgjör 2006   18.8.2006 13:55:26
Flokkur: Afkomufréttir   Skuldabréfafréttir      Íslenska
 Opin Kerfi Group 06 2006.pdf
Hagnaður Opin Kerfi Group hf

Hagnaður Opin Kerfi Group hf. eftir skatta 46,1 mkr.

 

Stjórn Opin Kerfi Group hf. hefur gengið frá árshlutareikningi félagsins fyrir tímabilið 1. janúar–30. júní 2006 og hefur hann fengið fyrirvaralausa könnunaráritun löggiltra endurskoðenda þess.  Árshlutareikningurinn er gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla, IFRS.

 

í milljónum króna

Árshluti

 

 

2006  jan-jún

2005  jan-jún

Rekstur:

 

 

Rekstrartekjur

6.452

5.635

Rekstrargjöld án afskrifta

(6.309)

(5.459)

Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir (EBITDA)

143

177

Afskriftir

(42)

(38)

Rekstrarhagnaður (EBIT)

101

138

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

(49)

(30)

Hagnaður fyrir tekjuskatt

51

108

Tekjuskattur

(5)

(22)

Hagnaður tímabilsins

46

86

 

 

 

 

30.6. 2006

31.12.2005

Efnahagur:

 

 

Fastafjármunir

2.758

2.122

Veltufjármunir

2.890

2.812

Eignir samtals

5.648

4.934

Eigið fé

1.750

1.465

Langtímaskuldir

1.281

1.060

Skammtímaskuldir

2.616

2.409

Eigið fé og skuldir samtals

5.648

4.934

 

 

 

Sjóðstreymi:

2006  jan-jún

2005  jan-jún

Handbært fé frá (til) rekstrar

26

(108)

 

 

 

Kennitölur:

 

 

Veltufjárhlutfall

1,10

1,17

Eiginfjárhlutfall

31,0%

29,7%

Arðsemi eigin fjár á ársgrundvelli

6,3%

15,5%

 

 

Rekstrartekjur Opin Kerfi Group hf. vaxa um 14,5% milli ára

 

Heildarvelta Opin Kerfi Group á fyrri helmingi ársins 2006 var 6.452 milljónir króna, samanborið við 5.635 milljónir á sama tíma í fyrra.  Um 74% teknanna eiga nú uppruna sinn í erlendri starfsemi félagsins en 68% á sama tíma í fyrra.  75% tekna eru frá sölu vél- og hugbúnaðar en 25% eru þjónustutekjur.  Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir og fjármagnsliði (EBITDA) var 143 milljónir króna, samanborið við 177 milljónir króna árið áður, en lækkunin er aðallega vegna breytinga á niðurstöðunni í Danmörku á milli ára.  Forráðamenn félagsins gera þó ráð fyrir að EBITDA ársins í heild verði töluvert meiri en á fyrra ári.  Þekktar árstíðabundnar sveiflur í rekstrinum gera það að verkum að þriðji árshluti er ávallt slakur, en síðasti fjórðungur sterkur, sem skilar þá seinni árshelmingi sem er að öðru jöfnu töluvert betri en sá fyrri.

 

Hagnaður samstæðunnar eftir skatta var 46 milljónir króna á tímabilinu, en var á fyrra ári 86 milljónir króna.  Eigið fé félagsins er 1.750 mkr., eiginfjárhlutfall er 31% og arðsemi eigin fjár á ársgrundvelli var 6,3%. Fjöldi starfsmanna er um 450.

 

 

Af dótturfélögunum

 

Opin Kerfi Group hf. samanstendur af móðurfélaginu, tveimur eignarhaldsfélögum og þremur rekstrarfélögum sem eru: Opin kerfi ehf., Kerfi AB í Svíþjóð og Kerfi A/S í Danmörku. 

 

 

Opin kerfi ehf.

Velta Opinna kerfa ehf. hefur aðeins dregist saman milli ára, er nú 1.691 milljón króna en var á fyrri helmingi síðasta árs um 1.786 milljónir. Samdrátturinn er nokkuð jafn milli sviða.

EBITDA hagnaður nú er rúmar 105 milljónir króna, sem er í samræmi við áætlanir, en var fyrir sama tímabil í fyrra tæpar 118 milljónir.

 

Forstjóri Opinna kerfa ehf. er Gylfi Árnason, en Agnar Már Jónsson sagði starfi sínu lausu í júní síðastliðnum.

 

 

Kerfi AB

Velta Kerfi AB í íslenskum krónum talin, hefur aukist á milli árshelminga úr 3.350 milljónum króna 2005 í 3.502 milljónir króna nú.  Vörusalan hefur nánast staðið í stað milli ára og vöxturinn því komið fram í þjónustutekjum.  EBITDA hagnaður hefur aukist lítillega á milli ára, úr 69 milljónum króna í fyrra í 70 milljónir króna í ár. 

 

Samdráttur í vörusölu var töluverður á árinu 2005, og var því mætt með niðurskurði í kostnaði við vörusölu, sem nú er að skila sér. Hluti af vextinum í þjónustutekjum kemur frá rekstrarþjónustu (outsourcing) tölvukerfa sveitarfélaga, en það hefur krafist mikils upphafskostnaðar sem gjaldfærður er jafnharðan.  Afkoman af þjónustustarfseminni mun því batna mjög á síðari hluta ársins og til frambúðar.

 

Horfur í Svíþjóð eru á að tekjur á síðari árshluta muni áfram aukast miðað við fyrra ár, og að afkoman muni verða betri en í fyrra.

 

Forstjóri Kerfi AB er Anders Fredholm, en hann tók við af Anders Grönlund í febrúar síðastliðnum.

 

Kerfi A/S

Kerfi A/S hefur vaxið mikið milli ára. Velta í íslenskum krónum á fyrri árshelmingi nú er 1.260 milljónir en var á sama tímabili í fyrra 504 milljónir.  Aukningin er að mestu tilkomin vegna kaupa og samruna tveggja fyrirtækja á seinni hluta síðasta árs.  Meðal starfsmanna í þeim yfirtökum voru þrír millistjórnendur sem sögðu allir upp í janúar síðastliðnum.  Sameining fyrirtækjanna hefur því ekki gengið sem ætlað var og er það ein skýringin á því að EBITDA á fyrri helmingi ársins er neikvæð um 18 milljónir króna en var jákvæð í fyrra um 21 milljón króna.  Einnig má nefna að danski markaðurinn hefur einkennst af grimmri verðsamkeppni sem m.a. hefur dregið stór fyrirtæki í upplýsingatækninni í gjaldþrot.

 

Nú er búið að manna stjórnunarstöðurnar með nýju fólki og sameiningarferli að mestu lokið.  Því er gert ráð fyrir mun betri afkomu á síðari helmingi ársins, en á þeim fyrri.

 

Forstjóri Kerfi A/S er Carsten Egeberg.

 

 

 

Árshlutareikninginn í heild sinni, með nánari skýringum og sundurliðunum, má finna á heimasíðu félagsins, www.okg.is.   

 

 

Í stjórn Opin Kerfi Group hf. sitja Gunnlaugur M. Sigmundsson, formaður, Skúli Valberg Ólafsson varaformaður, Bjarni Birgisson, Vilhjálmur Þorsteinsson og Örn Karlsson. 

 

Gylfi Árnason (gylfi.arnason@okg.is) er forstjóri Opin Kerfi Group hf. og Birgir Sigurðsson (birgir.sigurdsson@okg.is) er framkvæmdastjóri fjármála.  Þeir veita nánari upplýsingar, síminn er 570-1000.

 

 


Til baka