Market news
  Issuers
  News categories
  Search
  ICEX Web
  Íslensk útgáfa
    
Issuers > Latest news > News of date > News between dates
Printable version
SPOL
Spölur - 6 mánaða uppgjör 2006   19.5.2006 13:03:40
News categories: Corporate results   Bonds news      Íslenska
 Spölur 6 mán 2005.pdf

·          Tap Spalar ehf eftir skatta fyrir tímabilið 1. október 2005 til 31. mars 2006 nam kr. 81 m.kr. en tap á tímabilinu 1. október 2004 til 31. mars 2005 nam 188 m.kr. Tap Spalar eftir skatta á öðrum ársfjórðungi félagsins sem er 1. janúar 2006 til 31. mars 2006 nam 63 m.kr. Á sama tíma árið á undan nam tapið 326 m.kr. Reikningsár Spalar er 1. október til 30. september ár hvert. Spölur er að fullu í eigu Eignarhaldsfélagsins Spalar hf.

·          Veggjald nam 382 m.kr. fyrstu 6 mánuði ársins til samanburðar við 407 m.kr. árið áður sem er 6% lækkun.

·          Rekstrarkostnaður Spalar ehf án afskrifta fyrstu 6 mánuði ársins nam kr. 97 m.kr. og hækkar um rúm 5,4% frá sama tímabili árinu áður þegar hann nam 92 m.kr.

·          Skuldir Spalar ehf aukast úr 4.801 m.kr. þann 30. september 2005 í 5.067 m.kr þann 31. mars 2006 eða um 5,5%.

 

Um uppgjörið

Gylfi Þórðarson, framkvæmdastjóri Spalar, segir heildarafkomu félagsins í takt við áætlanir félagsins. Framundan eru umferðarmestu mánuðir ársins sem að öllu jöfnu skila mestum tekjum.

 

Tímabilið frá 1. október 2005 til 31. mars 2006 er byrjun á áttunda fjárhagsári í rekstri félagsins. Á þessu tímabili fóru um 730 þús. ökutæki um göngin, sem greiddu veggjald sem er um 18% aukning frá sama tímabili árið áður. Þessi fjöldi samsvarar því að um 4 þús ökutæki hafi farið um göngin að meðaltali dag hvern. Meðaltekjur fyrir hverja ferð um göngin fara lækkandi, bæði að nafnverði og raunvirði. Skýringin er einkum sú að fleiri og fleiri viðskiptavinir nýta sér afsláttarmöguleika í kjölfar gjaldskrárlækkunar 1. apríl 2005.

 

____________________________________________________________________________________

Nánari upplýsingar veitir Gylfi Þórðarson, framkvæmdastjóri Spalar ehf, í síma 433 5910.

 

 

Lykiltölur úr rekstri Spalar ehf í þúsundum króna

 

 

 

 

 

 

 

Annar ársfjórðungur

Fyrri árshelmingur

                                                            

1/1 2006 -

 

1/1 2005 -

1/10 2005 -

 

1/10 2004 -

 

31/3 2006

 

31/3 2005

31/3 2006

 

31/3 2005

Rekstrartekjur

 

 

 

 

 

 

Veggjald .....................................................................

179.776

 

205.409

381.628

 

406.522

 

 

 

 

 

 

 

Rekstrargjöld

 

 

 

 

 

 

Viðhald og rekstur ganga .....................................…..

31.302

 

27.982

59.459

 

56.045

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður .....................…….

18.142

 

14.688

37.696

 

35.855

Afskriftir ......................................................................

54.844

 

52.914

109.485

 

105.542

 

104.288

 

95.584

206.641

 

197.442

 

 

 

 

 

 

 

Rekstrarhagnaður

75.488

 

109.825

174.987

 

209.080

 

 

 

 

 

 

 

Fjármunatekjur- og (fjármagnsgjöld)

(152.505)

 

(506.716)

(273.797)

 

(437.867)

 

 

 

 

 

 

 

Hagnaður (tap) fyrir skatta

 (77.017)

 

 (396.890)

 (98.810)

 

 (228.788)

 

 

 

 

 

 

 

Tekjuskattur ..............................................................

13.863

 

71.289

17.786

 

41.031

Hagnaður (tap) tímabilsins

 (63.154)

 

 (325.601)

 (81.024)

 

 (187.757)

 

 

 

 

 

 

Lykiltölur úr efnahagsreikningi Spalar ehf í þúsundum króna

 

 

 

 

 

31/3 2006

 

30/9 2005

 

 

 

 

Eignir samtals

5.390.367

 

5.205.671

Eigið fé

323.585

 

404.609

Skuldir samtals

5.066.782

 

4.801.062

Veltufjárhlutfall

0,90

 

0,53

Eiginfjárhlutfall

6,00%

 

7,77%

 

 

Grundvöllur reikningsskila

Árshlutareikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga. 

 

Rekstrarreikningur

Tap tímabilsins nam 81 m.kr. en á tímabilinu árið áður nam það 188 m.kr.

 

Rekstrarhagnaður tímabilsins fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld er 175 m.kr. en var árið áður fyrir sama tímabil 209 m.kr.

Tekjur

Veggjald á tímabilinu nam 382 m.kr. samanborið við 407 m.kr. árið áður og lækkar því um 6%.

 

Gjöld

Rekstrarkostnaður félagsins án afskrifta á tímabilinu var 97 m.kr. og hækkar um 5,4% frá árinu áður þegar hann nam 92 mkr. Rekstrarkostnaður á öðrum ársfjórðungi nam 49 m.kr. og hækkaði um 6 m.kr. frá árinu áður þegar hann nam 43 m.kr.

 

 

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

Á tímabilinu 1. janúar til 31. mars 2005 voru erlend lán greidd upp og ný tekin í staðinn. Greiða þurfti uppgreiðslugjald og lántökugjald af nýju lánunum að fjárhæð 544 m.kr. sem hefur mikil áhrif á rekstrarniðurstöðu ársins á undan.

 

 

Efnahagsreikningur

Eignir

Heildareignir Spalar ehf 31. mars 2006 voru 5.390 m.kr. Þann 30. september 2005 námu þær 5.206 m.kr. Eignir félagsins hafa því hækkað um 184 mkr. Má rekja þessa hækkun fyrst og fremst til hærri inneignar í banka.

Eigið fé og skuldir

Eigið fé Spalar er 324 m.kr. og lækkar um 81 m.kr. frá 1. október 2005.

 

Skuldir félagsins námu 5.067 m.kr. 31. mars 2006 og hækka þær um 266 m.kr. frá 1. október 2005. Þessi hækkun skýrist að mestu leyti af hækkun langtímalána að fjárhæð 214 m.kr. og hækkun áfallinna vaxta af langtímalánum að fjárhæð 67 m.kr.

 

Sjóðstreymi

Handbært fé frá rekstri var 305 m.kr. á tímabilinu 1. október 2005 til 31. mars 2006 en fyrir sama tímabil árið á undan var handbært fé frá rekstri 54 m.kr.

 

Handbært fé hækkaði um 283 m.kr. frá 1. október 2005 og stendur í 466 m.kr. í lok mars 2006.

 

Þróun rekstrar

Hér á eftir má sjá afkomu rekstrar og þróun hans á milli ársfjórðunga frá 1. janúar 2005 til 31. mars 2006.

 

 

Ársfjórðungsyfirlit í þúsundum króna

 

 

 

2. ársfj.

1. ársfj.

4. ársfj.

3. ársfj.

2. ársfj.

 

1/1 06 -

1/10 05 -

1/6 05 -

1/4 05 -

1/1 05 -

 

31/3 06

31/12 05

30/9 05

30/6 05

31/3 05

 

 

 

 

 

 

Veggjald ...................................................

179.776

201.852

315.908

263.404

205.409

Viðhald og rekstur ganga .........................

 (31.302)

 (28.157)

 (26.561)

 (29.035)

 (27.982)

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður ..........

 (18.142)

 (19.554)

 (13.366)

 (23.764)

 (14.688)

Rekstrarhagn. f. afskriftir (EBITDA) ...

130.332

154.140

275.981

210.605

162.739

Afskriftir ...................................................

 (54.844)

 (54.641)

 (53.386)

 (52.406)

 (52.914)

Rekstrarhagnaður (EBIT) .....................

75.488

99.499

222.595

158.199

109.825

 

 

 

 

 

 

Fjárm.tekjur- og (fjárm.gjöld) - nettó .........

 (152.505)

 (121.292)

 (82.649)

 (72.152)

 (506.716)

 

 

 

 

 

 

Hagnaður (tap) fyrir skatta ..................

 (77.017)

 (21.793)

139.947

86.047

 (396.890)

 

 

 

 

 

 

Tekjuskattur ..............................................

13.863

3.923

 (25.158)

 (15.370)

71.289

 

 

 

 

 

 

Hagnaður (tap) ársfjórðungs ..............

 (63.154)

 (17.870)

114.789

70.677

 (325.601)

 

 

Rekstrarhorfur og framtíðarsýn

Horfur í rekstri Spalar ehf fyrir árið 1. október 2005 til 30. september 2006 eru góðar. Ljóst er að umtalsverð umferðaraukning verður milli rekstrarára eins og nú horfir.

 

 

Könnun

Árshlutauppgjörið hefur verið kannað af endurskoðendum félagsins, PricewaterhouseCoopers. Stjórn og framkvæmdastjóri Spalar ehf hafa í dag samþykkt árshlutareikning félagsins fyrir tímabilið 1. október 2005 til 31. mars 2006.

 

 


Back