Market news
  Issuers
  News categories
  Search
  ICEX Web
  Íslensk útgáfa
    
Issuers > Latest news > News of date > News between dates
Printable version
JRDB
Jarðboranir efna kaupréttarsamninga við starfsmenn - Innherjatilkynning   16.1.2006 17:00:26
News categories: Insider trading      Íslenska  English
Í dag, 16

Í dag, 16. janúar 2006, var gert fullnaðaruppgjör vegna innlausnar á kaupréttarsamningum sem Jarðboranir gerðu við starfsmenn sína 1. október 2002.  Uppgjörið fór fram í tengslum við innlausn Atorku hf. á öllum hlutabréfum í Jarðborunum hf.   Félagið hefur afgreitt innlausn kaupréttarsamninga fjórum sinnum á ári, en vegna innlausnar hlutabréfa var innlausnartímabil vegna fjórða árshluta 2005 og fyrsta árshluta 2006 sameinað í eitt fullnaðaruppgjör. 

 

Alls voru 44 kaupréttir innleystir á tímabilinu.  Innlausnarfjárhæð var kr. 5.635.635 að nafnverði og kr. 32.348.858 að kaupverði.  Kaupréttargengi skv. samningunum er 5,74 á hvern hlut nafnverðs.   Með þessari innlausn hafa allir kaupréttarsamningar sem gerðir voru við starfsmenn Jarðborana hf. árið 2002 verið gerðir upp.

 

Jarðboranir hf. mun efna skuldbindingar sínar vegna innlausnar kaupréttarsamninga með sölu eigin hluta að nafnverðsfjárhæð kr. 5.635.635.

 

Á grundvelli kaupréttarsamninga sem gerðir voru í október 2002, hafa eftirtaldir innherjar í Jarðborunum keypt hluti í félaginu á genginu 5,74.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruminnherji

Starfsheiti

Nafnverð

Kaupverð

Gengi

Eign fyrir viðskipti

Eign eftir viðskipti

Eign fjárhags-lega tengdra

 

 

 

 

 

 

 

 

Örn Sigurðsson

fjármálastjóri

895.470 kr.

5.139.994 kr.

5,74

739.530

1.635.000

0

Bent S. Einarsson

forstjóri

1.595.470 kr.

9.158.056 kr.

5,74

1.668.267

3.263.737

0

Þór Gíslason

framkvæmdastjóri

790.940 kr.

4.539.983 kr.

5,74

104.530

895.470

0

 


Back